Home > Portfolio > Libellen > Korenbouten > Bruinrode heidelibel

 

Bruinrode heidelibel ( Sympetrum striolatum )

Uiterlijk: De Bruinrode heidelibel heeft een  lichaamslengte van 42 tot 44 mm. Jonge mannetjes en vrouwtjes hebben een geel achterlijf dat bij vrouwtjes uitkleurt naar bruin tot roodbruin, de mannetjes kleuren uit naar rood. Op de zijde van het achterlijf staan zwarte streepjes, die dus geen doorlopende streep vormen. De zwarte poten hebben een gele streep op dijen en schenen en het zwarte streepje op het voorhoofd stopt aan de oogranden ( de duidelijke ‘hangsnor’ zoals bij Steenrode heidelibel ontbreekt dus ).

Voorkomen: Geheel Europa met uitzondering van noordelijk Scandinavië. In oostelijke richting tot in Japan, in zuidelijke richting tot in delen van Noord-Afrika.

Habitat : Allerlei stilstaande en zwak stromende wateren met veel zon. Heeft een voorkeur voor wateren met een pionierskarakter : ondiepe poelen met weinig vegetatie.

Vliegtijd: Van eind mei tot eind november.

 

Klik om te vergroten

Klik om te vergroten

Klik om te vergroten

Klik om te vergroten

 

andere Heidelibellen

Zwarte heidelibel   Bandheidelibel   Bloedrode heidelibel   Zwervende heidelibel   Bruinrode heidelibel   Zuidelijke heidelibel