futen

futen

zeevogels

zeevogels

grote steltlopers

grote steltlopers

kleine steltlopers

kleine steltlopers

ganzen / eenden

ganzen / eenden

rallen

rallen

meeuwen

meeuwen

sternen

sternen

roofvogels

roofvogels

uilen

uilen

lijsters

lijsters