Home > Portfolio > Juffers > Waterjuffers > Tengere grasjuffer

 

Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio )

Uiterlijk: De Tengere grasjuffer is de op 1 na kleinste juffer van Europa ( enkel de Dwergjuffer is nog kleiner ). De onderkant van het  lichaam is lichtblauw of groen gekleurd, de bovenkant zwart. Heel opvallend zijn de net uitgeslopen vrouwtjes : die kleuren de eerste dagen nog opvallend oranje voor ze verder uitkleuren. Het ‘lantaarntje’ is enkel bij de mannetjes aanwezig en bevindt zich op segment 9 en een deel van segment 8, waardoor hij gemakkelijk te onderscheiden is van het sterk gelijkende Lantaarntje ( daar enkel op segment 8 ).

Voorkomen: Geheel Europa, met uitzondering van Scandinavië. Verder oostelijk tot in Mongolië en zuidelijk tot delen van Noord-Afrika.

Habitat : De Tengere grasjuffer is een pioniersoort en heeft dus een voorkeur voor ondiepe en dus snel opwarmende wateren met een beperkte vegetatie. Meestal is die situatie tijdelijk zoals bij natuurontwikkelingsprojecten ( plagwerken bvb ), soms ook blijvend zoals bij kwelwaterplassen of in steengroeven. Ook ondiepe vennen of ondergelopen weilanden vormen een geschikte biotoop.

Vliegtijd: Van midden mei tot eind september.

 

Klik om te vergroten   Klik om te vergroten

 

andere Waterjuffers

Lantaarntje Watersnuffel Variabele waterjuffer Maanwaterjuffer Grote roodoogjuffer Kanaaljuffer Vuurjuffer Koraaljuffer