Filip van Boven | Gewone oeverlibel

Home > Portfolio > Libellen > Korenbouten > Gewone oeverlibel

 

Gewone oeverlibel ( Orthetrum cancellatum )

Uiterlijk: De Gewone oeverlibel heeft een lichaamslengte van 44 tot 50 mm en heeft een pijlvormig achterlijf. Bij vrouwtjes en jonge mannetjes is de gehele lichaamskleur geel met op het achterlijf 2 opvallende zwarte lengtestrepen, volwassen mannetjes krijgen uiteindelijk een blauwberijpt achterlijf met een duidelijke zwarte punt. Verder vallen ook de zwarte pterostigma op.

Voorkomen: Vrijwel geheel Europa, met uitzondering van noordelijk Scandinavië en Schotland. In oostelijke richting tot Mongolië en Noord-India, in zuidelijke richting tot in delen van Noord-Afrika.

Habitat : Stilstaande of zwak stromende wateren, al dan niet met veel vegetatie. De Gewone oeverlibel is niet kritisch op vlak van biotoop en waterkwaliteit, maar heeft duidelijk een voorkeur voor wateren met een kale ondergrond ( zand of kiezels ). Verder prefereert hij dat de oever enkele schaars begroeide plekken heeft met weinig schaduw.

Vliegtijd: Van eind april tot eind september.

 

Klik om te vergroten

 

andere Oeverlibellen

   Beekoeverlibel