Filip van Boven | Glazenmakers

Home > Portfolio > Libellen > Glazenmakers

 

Glazenmakers  ( Aeshnidae )

De Glazenmakers danken hun naam aan de gelijkenis met de ruitenmakers van vroeger. Wanneer die stielmannen ruiten gingen repareren, droegen zij het glas in een raamwerk van latten op hun rug waardoor dit sterk leek op de vleugels van een libel.

Uiterlijk : Glazenmakers zijn grote en krachtige libellen met een achterlijf dat langer is dan hun vleugels. Een typisch kenmerk zijn hun grote facetogen die elkaar boven op de kop voor een groot deel raken.

Gedrag : Glazenmakers jagen vaak op beschutte plekken zoals in tuinen of kleine open plekken in een bos, maar evengoed boven open water. De mannetjes houden dit territorium nauwlettend in de gaten door middel van patrouillevluchten, waarbij ze zich heel agressief gedragen tegenover andere libellen. Enkel in de schemering lijken ze elkaar min of meer te verdragen en kunnen ze grote, jagende groepen vormen.

 

Bij de familie van de Glazenmakers onderscheiden we een aantal geslachten die verder worden onderverdeeld in onderstaande soorten. 

Paardenbijter Zuidelijke glazenmaker Vroege glazenmaker
Bruine glazenmaker Blauwe glazenmaker Groene glazenmaker
Venglazenmaker Grote keizerlibel Zuidelijke keizerlibel
Beekkeizerlibel Glassnijder Schemerlibel
   
Schaduwlibel