Filip van Boven | Noordse witsnuitlibel

Home > Portfolio > Libellen > Korenbouten > Noordse witsnuitlibel

 

Noordse witsnuitlibel ( Leucorrhinia rubicunda )

Uiterlijk: De Noordse witsnuitlibel heeft een lichaamslengte van 31 tot 38 mm en is dus iets groter en oogt robuuster dan de Venwitsnuitlibel. Vrouwtjes en jonge mannetjes hebben iets grotere, gele vlekken op het achterlijf, bij volwassen mannetjes kleuren die vlekken rood.

Voorkomen: Een noordelijke soort die voorkomt van Midden-Europa tot het hoge noorden van Scandinavië en in oostelijke richting tot het Baikalmeer.

Habitat : Voedselarme en matig zure vennen en hoogvenen.

Vliegtijd: Van begin april tot eind juli.

 

Klik om te vergroten   Klik om te vergroten

 

andere Witsnuitlibellen

Venwitsnuitlibel