Filip van Boven | oranje luzernevlinder

Home > Portfolio > Vlinders > Witjes > Oranje luzernevlinder

 

Oranje luzernevlinder  ( Colias croceus )

De Oranje luzernevlinder zit, net als alle andere luzernevlinders, steeds met de vleugels bijeen gevouwen zodat je enkel in de vlucht de bovenkant van de vleugels te zien krijgt… en het is nu net de bovenkant die determinatie bij deze soorten iets gemakkelijker maakt. Met de vleugels dicht gevouwen is er nauwelijks verschil te zien met bvb de Zuidelijke of Gele luzernevlinder. Enkel de biotoop van de vindplaats kan eventueel wel helpen bij determinatie…

Voorkomen: Midden- en Zuid-Europa, verder tot in Azië en Noord-Afrika. In Europa in Midden-Europa vooral als trekvlinder.

Habitat : Open terreinen zoals bloemrijke graslanden, braakliggende terreinen, akkers,… Tijdens de trek kan de Oranje luzernevlinder overal worden waargenomen.

Waardplant : Allerlei vlinderbloemigen zoals Luzerne en Wikke.

Vliegtijd: Van mei tot oktober, in 2 generaties.

 

Klik om te vergroten   Klik om te vergroten

 

andere Witjes

Klein geaderd witje Groot geaderd witje Klein koolwitje Boswitje Oranjetipje Resedawitje Gestreept marmerwitje Citroenvlinder Gele luzernevlinder Zuidelijke luzernevlinder