Filip van Boven | vaandeldrager

Home > Portfolio > Libellen > Rombouten > Vaandeldrager

 

Vaandeldrager ( Lindenia tetraphylla )

Uiterlijk: De Vaandeldrager is de grootste Rombout van Europa, bijna zo groot als de Grote keizerlibel. Het grote formaat in combinatie met de kleur en patroon van het lichaam en de opvallende flappen op achterlijfsegmenten S7 en S8 maken hem uniek en niet te verwarren met andere soorten.

Voorkomen: Zeer verspreide populaties, van enkele populaties rond het Middellandse Zeegebied tot Centraal-Azië. In Europa vooral in Griekenland, Montenegro en Turkije.

Habitat : Meren en grote rivieren. Jaagt dikwijls op droogstaande rivierbeddingen.

Vliegtijd: Eind mei tot eind augustus.

Klik om te vergroten
Klik om te vergroten Klik om te vergroten
Klik om te vergroten
Klik om te vergroten