Filip van Boven | Vlinders

Home > Portfolio > Vlinders

 

Vlinders

Vanwege hun tere lichaam worden er zelden fossielen van vlinders gevonden. Vermoedelijk zijn de eerste dagvlinders ongeveer 50 miljoen jaar geleden ontstaan, wat evolutionair gezien eigenlijk vrij recent is. Ondertussen zijn er wereldwijd ongeveer 180 000 soorten bekend, waarvan ongeveer 500 soorten in Europa voorkomen.

Levenswijze : Alle vlinders leggen eitjes… sommigen enkele honderden tot soms duizenden. Na een aantal weken komen de rupsen tevoorschijn die zich tegoed doen aan de waardplanten. De rupsen groeien en na een aantal vervellingen zijn ze groot genoeg voor de volgende stap : de verpopping ! De rups spint een cocon om zich heen en na een aantal dagen tot zelfs een aantal jaren komt de vlinder uit de cocon gekropen. De volwassen vlinder leeft dan nog maar enkele dagen tot enkele weken met maar 1 doel : de voortplanting !

 

De vlinders worden onderverdeeld in 5 families :

 

   
                 Grote pages                             Witjes                                Blauwtjes
 
  Bont Dikkopje, Chequered Skipper, Carterocephalus palaemonBont Dikkopje, Chequered Skipper, Carterocephalus palaemonZijaanzicht van een Bont Dikkopje; sideview of a Chequered Skipper
                                        Aurelia’s                               Dikkopjes