Filip van Boven | vroege glazenmaker

Home > Portfolio > Libellen > Glazenmakers > Vroege glazenmaker

 

Vroege glazenmaker ( Aeshna isoceles )

Uiterlijk: De Vroege glazenmaker is gemakkelijk te herkennen aan de combinatie van het oranjebruine lichaam en borststuk en de opvallende smaragdgroene ogen. Op segment 2 valt de gele, spijkervormige vlek op, zeker omdat er verder op het achterlijf geen mozaïekachtige tekening is zoals bij andere glazenmakers.

Voorkomen: Een zeer verbrokkeld verspreidingsgebied. Delen van vooral Midden-Europa, verder ook in het Midden-Oosten en enkele plaatsen in noordelijk Afrika.

Habitat : Stilstaande en soms traag stromende wateren, doch steeds met een goed ontwikkelde oevervegetatie. Heeft een voorkeur voor laagveenmoerassen.

Vliegtijd: Eind april tot eind augustus.

Klik om te vergroten Klik om te vergroten
Klik om te vergroten

 

andere Glazenmakers

Paardenbijter Blauwe glazenmaker Grote keizerlibel Zuidelijke keizerlibel