Filip van Boven | Waterjuffers

Home > Portfolio > Juffers > Waterjuffers

 

Waterjuffers  ( Coenagrionidae )

Uiterlijk : Waterjuffers zijn de meest voorkomende juffers. De voor- en achtervleugels zijn gelijk van vorm en worden bij rust opgevouwen. Ze hebben een lang, dun achterlijf met meestal een typerende zwarte tekening… dit zwarte patroon is uniek voor de soort en dikwijls een grote hulp bij het determineren.

Gedrag : Waterjuffers zijn wijdverbreid en komen aan allerlei soorten water voor zoals vijvers, vennen, beken en rivieren. Over ’t algemeen zetten ze hun eieren af in waterplanten, waarbij sommige soorten zelfs onder water afdalen ( bvb Grote roodoogjuffer )

 

De Waterjuffers worden onderverdeeld in een aantal soorten :

Lantaarntje Tengere grasjuffer Watersnuffel
Maanwaterjuffer Grote roodoogjuffer Kanaaljuffer Vuurjuffer